Etikett: The Trooper

AFJ: Återkomsten

Där skickade jag in vad som förhoppningsvis är sista tentan. Det är också anledningen till varför det varit ganska tyst här under maj och början av juni. Men…